Doorvalbeveiliging

Glas als materiaal kan worden gebruikt als doorvalbeveiliging. Dit wil zeggen dat het materiaal wordt gebruikt om te voorkomen dat een persoon door iets heen valt. Denk bijvoorbeeld aan het glas in glazen balustrades, maar ook voor glazen deuren of douchewanden is doorvalbeveiliging een optie. Kinderen doen soms onverwachte dingen of zien het gevaar van iets nog niet en vallen pardoes door een raam heen. Kent u zo´n situatie, waarbij het gevaar aanwezig is dat iemand door een glasplaat valt, is doorvalveilig glas een serieuze optie. Mensen hebben vaak niet in de gaten, dat een glasplaat van zichzelf niet stevig is. Over het algemeen is zo´n plaat maar een 4 a 5 mm dik, en als hij breekt, vallen er levensgevaarlijke scherven omlaag.

Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen denken dat dubbelglas of isolatieglas ook doorvalveilig glas is. Dit is niet zo!

Neem contact op

Bel of mail ons voor advies. Wij informeren u graag!

Neem contact op

Glas als doorvalbeveiliging is er in drie soorten: gelaagd glas en gehard glas en een combinatie hiervan.

Gelaagd glas

Gelaagd glas wil eigenlijk zeggen, dat twee (of meer) glasplaten door middel van1 of meer doorzichtige folies met elkaar zijn verbonden. De folies zitten tussen de glasplaten en zitten vastgesmolten. Bijvoorbeeld de voorruit van een auto is gelaagd glas. Mocht om wat voor reden dan ook het glas  in een gelaagde ruit breken, dan houden de folies de glasplaten bijeen. Hierdoor is het niet mogelijk door het glas heen te vallen, omdat de folies heel stevig zijn, en zelfs met een hamer moeilijk kapot te slaan zijn.

Naarmate het aantal folies tussen de glasplaten toeneemt, neemt de stevigheid en de weerstand tegen doorval toe. Het is dus niet zo, dat het glas op zich steviger wordt, maar de dikte van het pakket zorgt voor stevigheid. Het glas zal minder snel scheuren, maar als het toch scheurt, houden de folies het glas bijeen. Naarmate de dikte van het glas toeneemt, en het aantal folies, wordt doorvalveilig glas zelfs inbraakwerend of zelfs kogelwerend glas.

Gehard glas als doorvalveilig glas

Gehard glas is in principe normaal glas wat een speciale behandeling heeft ondergaan. Het glas wordt zeer snel opgewarmd tot ongeveer 600 graden Celsius en vlak voordat het zou springen razendsnel afgekoeld tot kamertemperatuur. Hierdoor ontstaat een trekspanning die het glas bijeenhoudt en het glas tot 7 keer sterker maakt dan gewoon glas. Als gehard glas om wat voor reden toch kapot zou gaan, valt het in duizenden kleine stukjes uiteen, die zelf niet meer scherp zijn. De functie van gehard glas als doorvalbeveiliging is dan ook, dat het glas zo sterk is, dat je er niet doorheen kan vallen. Als dit toch gebeurt, is er niets meer om je tegen te houden, omdat gehard glas bij kapotgaan springt en ineens naar beneden valt. Daarom is het aan te raden om op verdieping geen gehard glas te gebruiken als doorvalbeveiliging. gehard glas wordt bijvoorbeeld wel gebruikt in glazen deuren.

Doorvalbeveiliging in een combinatie van gehard en gelaagd glas.

Wanneer de kans aanwezig is dat een zeer zwaar object door het glas zou kunnen vallen, al dan niet op een verdieping, kan een combinatie van gehard en gelaagd glas uitkomst bieden. Twee of meer geharde glasplaten worden door middel van 2 of meer doorzichtige folies met elkaar verbonden. Het gehard glas biedt zo veel weerstand tegen een zwaar object, dat het veel minder snel zal scheuren dan gewoon glas. Mocht het geharde glas om wat voor reden dan ook toch kapotgaan, dan houden de folies het glas bijeen, omdat de ander geharde glasplaat waarschijnlijk niet kapot zal gaan, en dus nog een doorvalbeveiliging levert. Ook op grotere hoogtes wordt de combinatie gebruikt, al dan niet met steeds dikker glas of meer folies.

NEN 3569: Doorvalbeveiliging

De eisen waarin glas moet voldoen, wil het doorvalveilig zijn, staan vermeldt in de NEN 3569. Deze eisen moeten ook worden gehanteerd in het Bouwbesluit bij nieuwbouwwoningen.

In principe is voor de consument de belangrijkste eis in de NEN 3569 de volgende: Als het glas begint onder de 85 cm gerekend vanaf de vloer, moet het doorvalveilig zijn. Dat wil zeggen dat er of gehard glas of gelaagd glas moet worden gebruikt. Zoals gezegd, dubbelglas is geen doorvalveilig glas. Dat betekent dat als er in de woning veiligheidsglas moet worden toegepast, van het dubbelglas minimaal 1 van de 2 bladen veiligheidsglas moet zijn.

Op de vraag aan welke zijde dan het veiligheidsglas moet zitten, het algemene antwoord: daar waar het risico op stoten het grootst is. Dat betekent bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf, aan de kant van de speelplaats. Maar zit bij hetzelfde kinderdagverblijf aan de andere zijde van de speelplaats een slaapkamer met stapelbedden, dan moet ook het binnenblad veiligheidsglas zijn.