Privacy policy

Datum: 05/2018

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Glasbestellen.nl BV ( hierna te noemen Glasbstellen.nl) . De privacyverklaring geldt voor alle websites, apps en andere diensten en faciliteiten die door Glasbestellen.nl worden aangeboden.

Hoe u deze privacyverklaring kunt lezen

Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om deze privacyverklaring te kunnen lezen. Om te beginnen vindt u in dit hoofdstuk enige fundamentele informatie. Aansluitend hebben wij deze privacyverklaring op voor u relevante onderwerpen gesorteerd en in dienovereenkomstige hoofdstukken verdeeld. 

 • Welke gegevens verwerkt Glasbestellen.nl?
 • Waarvoor gebruikt Glasbestellen.nl mijn gegevens?
 • Gepersonaliseerde diensten
 • Informatie over websites en apps
 • Nieuwsbrief
 • Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service
 • Tegoedbonnen
 • Hoe gebruikt Glasbestellen.nl mijn gegevens voor reclame?
 • Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?
 • Welke privacyrechten heb ik?
 • Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
 • Hoe beschermt Glasbestellen.nl mijn gegevens?
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring en contactpersonen
 • Informatie over cookies

Wij hebben zoveel mogelijk afgezien van kruisverwijzingen. Daardoor wordt alle informatie op een samenhangende manier uitgelegd, ongeacht het hoofdstuk dat u leest. Wanneer u deze privacyverklaring vanaf het begin tot het einde leest, zult u echter constateren dat sommige teksten herhaald worden. Een paar kruisverwijzingen konden wij daarom niet vermijden. Zo hebben wij bijvoorbeeld de verwerking van alle landspecifieke gegevens in een apart hoofdstuk samengevat en verwijzen telkens naar dit hoofdstuk als het om de verwerking van landspecifieke gegevens gaat.

Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring: De manier waarop wij uw gegevens bij Glasbestellen.nl verwerken, is voor de meeste van onze aanbiedingen gelijk. Deze privacyverklaring geldt daarom voor alle diensten en faciliteiten, die wij aan onze klanten in Europa aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website, een app, in onze winkels, telefonisch op evenementen of via sociale netwerken of andere kanalen doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor normaal gesproken het begrip „Diensten“.

Er zijn echter ook diensten, waarbij wij uw gegevens in uitzonderingsgevallen anders of voor specifieke doelen verwerken. Dat kan aan de soort dienst of van het land afhankelijke eisen liggen. Als het om dergelijke gevallen (dus „afwijkingen van het normale geval“) gaat, noemen wij dat „dienst-specifiek“ of „landspecifiek“.

Tenslotte moet er ook rekening mee worden gehouden dat Glasbestellen.nl niet slechts één bedrijf is. Glasbestellen.nl is een groep en bestaat daarom dus uit meerdere ondernemingen. Niet iedere onderneming biedt diensten aan of verwerkt uw gegevens. Daarom worden ter vereenvoudiging hierna alleen die bedrijven van de Glasbestellen.nl-groep genoemd, die ook daadwerkelijk met de verwerking van uw gegevens te maken hebben. Indien hierna dus termen zoals „Glasbestellen.nl“, „wij“ of „ons“ worden gebezigd, worden daarmee telkens de verantwoordelijke ondernemingen van de Glasbestellen.nl-groep bedoeld.

Concreet betekent dit de onderstaande Glasbestellen.nl-bedrijven

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

 • Welke gegevens door Glasbestellen.nl worden opgeslagen.
 • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
 • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
 • Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.
 • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of een ander onderwerp ten aanzien van de privacybescherming bij Glasbestellen.nl heeft, kunt u zich te allen tijde onze functionaris gegevensbescherming of de Glasbestellen.nl-klantenservice wenden.

Welke gegevens verwerkt Glasbestellen.nl?

Glasbestellen.nl biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

 1. Waarvoor gebruikt Glasbestellen.nl mijn gegevens?

Glasbestellen.nl verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Nederlandse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

 1. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde functies en diensten voor u heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij bieden u onafhankelijk van uw woonplaats, tijdstip en gebruikte apparaten een individuele shopping-ervaring en een op uw individuele interesse afgestemd aanbod. Daarom is de verwerking van uw gegevens voor de personalisering van onze diensten bij Glasbestellen.nl een vast onderdeel van haar activiteiten.

 1. Informatie over websites en apps

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites en apps van Glasbestellen.nl. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder anderen in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

 1. Nieuwsbrief

Wij bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbriefdiensten abonneert. Daarnaast zijn er ook dienstenspecifieke nieuwsbrieven, die een vast onderdeel van een bijzondere dienst zijn. Zo ontvangt u de Glasbestellen.nl Lounge Newsletter bijvoorbeeld alleen wanneer u lid van de Glasbestellen.nl Lounge-Shopping-Club bent. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen wij ook apparaat- en toegangsgegevens.

5.1 Hoe moet ik mij aanmelden?

Voor de ontvangst van onze nieuwsbrief waarvoor u zich eerst moet aanmelden, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in-procedure of single opt-in-procedure (verschilt per land), d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen, wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de nieuwsbriefservice te activeren. Wanneer in uw land een double-opt-in nodig is, moet u eerst bevestigd hebben dat het door u aangegeven e-mailadres ook daadwerkelijk aan u toebehoort. Daarom versturen wij u een kennisgevings-e-mail en verzoeken u, door het aanklikken van de in deze e-mail opgenomen links, te bevestigen dat u de eigenaar van het doorgegeven e-mailadres bent. Soms kunnen wij afzien van deze maatregel omdat u voor een ander doel al op deze wijze aan ons heeft bevestigd, dat u de eigenaar van dit e-mailadres bent.

5.2 Afmelding

Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat daarvoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven ontstaan. Slechts een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) aan het voor de betreffende nieuwsbrief verantwoordelijke Glasbestellen.nl-bedrijf is daarvoor voldoende. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in de betreffende nieuwsbrief.

5.3 Welke gegevens worden verzameld?

Als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief, slaan wij automatisch uw IP-adres, het tijdstip waarop de aanmelding plaatsvond en de bevestiging op. Zo kunnen wij aantonen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld en tijdig een eventueel misbruik van uw e-mailadres herkennen.

Wij verzamelen apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met een nieuwsbrief ontstaan. Voor deze analyse bevatten de nieuwsbrieven verwijzingen naar beeldbestanden die op onze webserver zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, laadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Wij verzamelen de daarbij ontstane apparaat- en toegangsgegevens in gepseudonimiseerde vorm onder een willekeurig gegenereerde code (nieuwsbrief-ID), die wij zonder uw akkoordverklaring niet voor uw identificatie gebruiken. Zo kunnen wij controleren of en wanneer u welke uitgaven van een nieuwsbrief heeft geopend. De in de nieuwsbrieven opgenomen links bevatten eveneens uw nieuwsbrief-ID, zodat wij kunnen registreren in welke inhoud u bent geïnteresseerd. Met de zo ingewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel bij uw nieuwsbrief-ID aan, om de inhoud van de nieuwsbrief overeenkomstig uw interesses en gebruiksgewoonten te kunnen personaliseren en statistisch kunnen analyseren hoe onze gebruikers de nieuwsbriefservice gebruiken. Deze gegevens koppelen wij aan de gegevens die wij in verband met de gebruiksanalyse hebben verzameld.

U kunt de nieuwsbrief-analyse op ieder moment herroepen door de betreffende nieuwsbriefservice uit te schakelen. Uiteraard vindt u in iedere uitgave van onze nieuwsbrief tevens een afmeldingslink. Meer informatie vindt u onder  de kop „Welke privacyrechten heb ik?“

Als alternatief kunt u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen uitschakelen. In dat geval zal de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven kunnen worden.

 1. Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service

In verband met onze diensten presenteren wij u op grond van uw interesses informatie en aanbiedingen van Glasbestellen.nl. Deze individuele productaanbevelingen ontvangt u van ons ongeacht of u zich op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Voor de keuze van de individuelen productaanbevelingen gebruiken wij conform de wettelijke bepaling in eerste instantie uw huidige aankoopgegevens en gegevens m.b.t. uw interesses, waaruit wij – rekening houdend met uw aan ons doorgegeven interesses, voorkeuren en profielgegevens – uw interesse voor bepaalde producten kunnen afleiden.

 1. Tegoedbonnen

De in verband met een bestelling van Glasbestellen.nl-tegoedbonnen doorgegeven gegevens gebruiken wij ter controle en voor de bewerking van de bestelling en voor het toezenden en inwisselen van de tegoedbon. Dit houdt tevens een rapportage en verwerking van de met het gebruik van de tegoedbon samenhangende gegevens in, vooral ter voorkoming van fraude.

 1. Hoe gebruikt Glasbestellen.nl mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van Glasbestellen.nl en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

 1. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Glasbestellen.nl geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Nederlandse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals DHL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij een Glasbestellen.nl-partner koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan de Glasbestellen.nl-partner (bijv. uw naam en uw afleveringsadres), zodat de Glasbestellen.nl-partner de bestelde goederen bij u kan bezorgen.

 1. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). De contactgegevens voor uw verzoeken vindt u onder „Contactpersonen“.

 1. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

 1. Hoe beschermt Glasbestellen.nl mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring en contactpersonen

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

Vragen over de bescherming van gegevens binnen de Glasbestellen.nl kunt u te allen tijde aan onze functionaris gegevensbescherming richten. Deze bereikt u het gemakkelijkst onder [email protected]

Contact met de functionaris gegevensbescherming bij Glasbestellen.nl:
Gegevensverwerking
Glasbestellen.nl V.O.F.
Bredaseweg 441
4825 BK Breda
E-Mail: [email protected]

14. Informatie over cookies

Om u ten alle tijden een compleet overzicht van cookies die wij gebruiken te bieden kunt u deze web pagina bezoeken. https://www.glasbestellen.nl/cookielijst/