Bestek schrijven

Een bestek is technische beschrijving waaraan een te bouwen object moet voldoen. In een bestek komen alle technisch onderwerpen aan de orde, die bij de bouw van het object relevant zijn. Zaken als elektra, afvoer, riolering, soort stenen, mate van isolatie, aan welke normen en eisen de bouw moet voldoen enz.

In een bestek voor de bouw wordt ook vaak een bestekstekening opgenomen. Hierin wordt in beeld gebracht wat in het bestek wordt beschreven. Of omgekeerd; in het bestek staat de verduidelijking van de bestektekening. Het is maar hoe je het bekijkt. Wezenlijk is wel dat in de bestektekening en het bestek hetzelfde staat!

Neem contact op

Bel of mail ons voor advies. Wij informeren u graag!

Neem contact op

De regels van het Bouwbesluit moeten in bestekken worden nageleefd. Bestekken schrijven is dan ook geen eenvoudige taak, omdat eventuele fouten in de bouw terug zijn te leiden naar het bestek of de bestektekening.

Glas in een bestek.

Een onderdeel van het bestek voor een bouw is glas. Glas in een bestek is vaak een ondergeschoven onderwerp. Te vaak wordt bij het bestekken schrijven gebruik gemaakt van kopiëren en plakken. Het is de vorige keer goed gegaan, dan zal het deze keer ook wel kloppen. Vandaar dat in een bestek ook vaak de namen van fabrikanten worden voorgeschreven, of de specifieke types van glas van een fabrikant, zonder de onderliggende eisen te vermelden.

Als een huis aan een bepaalde norm moet voldoen, moet je ook het glas in het bestek omschrijven dat aan die norm voldoet, en niet alleen een type of naam. Want er zijn meer fabrikanten op de markt, die hetzelfde of nog hoogwaardiger product leveren.

Maar al te vaak komt dit soort kopieergedrag voort uit onkunde. Iemand die echt verstand heeft van glas, kan de normen interpreteren en vastleggen.

Zoals eerder vermeld, kan het niet de bedoeling zijn, dat bij oplevering van de bouw het glas moet worden vervangen, omdat het niet meer aan aangepaste regelgeving voldoet. Beter is het dan in een vroegtijdige fase na te gaan wat de regelgeving is, en of het gekopieerde product daar nog aan voldoet.

Tips voor het bestekschrijven.

Ga bij het schrijven van bestekken niet blindelings af op het vorige bestek, maar controleer of er vernieuwde regelgeving is (bijv NEN 3569: Doorvalbeveiliging)

Betrek in een vroegtijdig stadium een glasspecialist bij het werk. Geef aan welke soorten glas in het werk worden opgenomen (isolerend, veiligheidsglas, inbraakwerend glas etc.). De glasspecialist kan aangeven welke normen relevant zijn en kan aangeven welke soorten glas in het bestek moeten worden opgenomen. Onpartijdigheid is hierbij van groot belang.

Laat een bouwbestek op glasgebied controleren door een onafhankelijke partij, voordat u het bestek definitief maakt. Dat is beter en waarschijnlijk goedkoper dan later het glas vervangen.